meer dan een halve eeuw ervaring

Het begon met het ophalen van oud papier bij winkels en bedrijven. Daar kwam, zij het schoorvoetend, plastic bij. Aanvankelijk als een bijverdienste maar nu zijn wij internationaal één van de grotere kunststofverwerkers. Tot in Azië leveren we grondstoffen voor de kunststof verwerkende industrie.

"Mijn vader is in de vijftiger jaren begonnen met het inzamelen van oud papier en textiel. Bij textielbedrijven werden ook de houten klossen meegenomen waar garens op werden gespoeld. Mijn moeder haalde dan de resten garens eraf en de klos ging weer terug naar de textielfabriek. Toen waren mijn ouders al circulair bezig!"


Roy de Paauw
scroll
Wie zijn wij

De Paauw Recycling is in 1956 opgericht door de heer Bennie de Paauw. In de beginfase bestond het te recyclen materiaal voornamelijk uit oud papier en textiel dat handmatige werd gesorteerd en opgeslagen.
Bennie’s vrouw Epi was hier dagelijks nauw bij betrokken. Met de aankoop van een balenpers kreeg het bedrijf de mogelijkheid om zelf de ingezamelde materialen aan te bieden aan papierfabrieken en textielverwerkers.

In de tachtiger jaren werd voorzichtig begonnen met de inzameling van kunststofafval, dit bleek succesvol waarna begin jaren negentig Roy de Paauw, zoon van Bennie en Epi de Paauw, het bedrijf overnam en deze activiteit verder ontwikkelde.

Historie Inzameling kunststof afval

De komst van kunststofproducten en het toenemende milieubesef zorgden voor een snelle groei van De Paauw Recycling. Verwerking en hergebruik van (grond)stoffen en producten werden steeds belangrijker. De Paauw Recycling speelde op deze ontwikkeling in door de inzameling, op- en overslag en sortering van kunststofafval op te zetten. Daarbij was, en is er nog steeds, respect voor mens en milieu.

Het goede voorbeeld

De Paauw heeft van het prille begin van de export van kunststofafval in 2000 al de hoogste kwaliteitsstandaard aangehouden. Afnemers in zuidoost Azië hebben wij toen al, twintig jaar geleden, door de TüV laten certificeren.
Nu, twintig jaar later, komen EU en meerdere Aziatische overheden met regelgeving die hier nauw op aansluit.

De Paauw is in 2015 als eerste en enige exporteur van kunststofafval door de douane gecertificeerd in het kader van horizontaal toezicht. Het zogenaamde AEO certificaat. Onze processen en procedures zijn beoordeeld en kwalitatief zo goed bevonden dat de douane een deel van haar taken aan onze interne controlesystemen overlaat.
Daar zijn we trots op.

Tegenwoordig New use for used plastics

Kunststofafval is ooit begonnen als een nieuw product. Ze hebben hun nut bewezen en zijn nu niet meer bruikbaar, versleten of gewoon niet meer nodig. Dat levensverhaal is voorbij. Verleden tijd. Maar het mooie er aan is dat wij er voor kunnen zorgen dat er weer een nieuw levensverhaal begonnen kan worden.
Door het kunststofafval te recyclen ontstaat er weer een waardevolle grondstof voor een nieuw kunststof product. Dat weer opnieuw zijn nut kan bewijzen, een nieuw verhaal beleven. En als dat verhaal weer voorbij is, recyclen we dat telkens opnieuw.

Er is dan geen sprake meer van afval maar van duurzame grondstof. Wij zijn De Paauw Sustainable Resources, een trotse producent van die duurzame grondstof, maar meer nog dan dat ook een bron van kennis, productontwikkeling en partner in duurzame samenwerking. Dit alles is niet geboren uit idealisme, we zijn een onderneming die winst wil maken. Wij zijn trots op de handelsgeest die de basis was voor ons bedrijf. Zoals we trots zijn op de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt waaruit blijkt dat respectvol, succesvol en duurzaam heel goed samen gaan.

Toekomst

Wie zal het zeggen. Ideeën, innovaties en ontwikkelingen blijven komen. Wonderbaarlijke uitvindingen die de wereld en ons leven veranderen. “the sky is the limit” en zelfs daar kan je tegenwoordig een vraagteken bij zetten. Zo zal het ook gaan met kunststoffen, vormen, eigenschappen, design, toepassingen, technieken en recycling.

Het zal zich continu blijven ontwikkelen maar meer en meer in de juiste richting, de duurzame richting. Er is geen tijd en afval meer te verspillen. Waar de ontwikkelingen ook heen gaan, het zal duurzaam zijn. Recycling zal daarin een sleutelrol spelen. En in die rol blijven wij ons ook ontwikkelen.

‘OCEANSCRAPERS’ 3d printed from recyclate

VINCENT CALLEBAUT - ARCHITECT