ISO 9001 / ISO 14001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 14001 is de internationale norm waarin eisen voor een milieumanagementsysteem zijn vastgelegd. De Paauw Sustainable Resources staat voor het, keer op keer, tijdig en betrouwbaar kunnen leveren van hoogwaardige kwaliteitsproducten. Het ISO 9001 certificaat maakt duidelijk dat de opzet en werking van de interne processen zodanig is dat kwaliteit in het DNA van De Paauw is verankerd. Duurzaamheid is “core business” voor De Paauw en dus mag een ISO 14001 certificaat niet ontbreken. De interne processen en beheersingsmaatregelen zijn zodanig ingericht dat we bij alles wat we doen beoordelen hoe we dat zo milieupositief mogelijk kunnen doen. Met regelmatige interne en externe audits wordt het bestaan en de werking van het systeem vastgesteld. Waar nodig wordt het proces, of worden maatregelen, bijgesteld om het milieubeleid zo effectief mogelijk te houden.

scroll