R3 – END OF WASTE status voor De Paauw Sustainable Resources.

Volgens EU wetgeving is het bij recycling van kunststofafval formeel zo dat het regranulaat of maalgoed dat geproduceerd wordt nog steeds kunststofafval is, maar dan alleen in een andere vorm. Alles wat daarna met deze materialen gemaakt wordt is dan formeel ook nog steeds afval in een andere vorm. Pas wanneer de recycler in staat is alle inputstromen structureel te kunnen testen op aanwezigheid van “zeer zorgwekkende stoffen” is er écht sprake van recycling waarbij een nieuwe grondstof gemaakt wordt.

De afvalstromen die nog zeer zorgwekkende stoffen bevatten worden niet gerecycled maar op zorgvuldige wijze vernietigd en daarmee uit roulatie genomen. In de regelgeving zegt men: “de kunststofafvalstoffen ondergaan een handeling die wordt aangemerkt als “nuttige toepassing”, dat wil zeggen dat deze afvalstoffen zodanig worden bewerkt dat deze een grondstof vervangen die anders ingezet zou moeten worden”. een Dit proces wordt samengevat onder de noemer “R3” - “END OF WASTE”.

scroll

End of waste R3

De Paauw Sustainable Resources heeft, na beoordeling van haar interne procedures en audit van de uitkomsten, door de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILenT), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in ons geval Omgevingsdienst Twente, deze “R3 - END OF WASTE” status ontvangen.


Wij zijn er trots op deze “R3 - END OF WASTE” status te hebben ontvangen. Hiermee kunnen wij onze klanten de zekerheid bieden dat zij geen afvalstof verwerken, maar een zuivere, zorgvuldig gecontroleerde en geproduceerde grondstof. Daar komt bij dat het door hen geproduceerde kunststofproduct in toekomst ook weer gerecycled kan worden tot zuivere grondstof en verwerkt in een product, enzovoort.

Bijkomend voordeel is dat onze producten (en hetgeen daar van gemaakt wordt) met eenvoudiger procedures en documenten vervoerd mogen worden omdat de complexe afvalstoffenwetgeving niet van toepassing is.


Met deze erkenning dragen wij bij aan de Europese doelstellingen op het gebied van kunststofrecycling, de inzetbaarheid van recyclaten én CO2 besparing. De 50.000 ton pure grondstof die wij jaarlijks uit kunststofafval produceren en op de markt brengen is goed voor 135.000 ton CO2 besparing ten opzichte van verbranding van het afval en nieuwe productie uit olie.


U kunt meer informatie opvragen door te mailen naar info@dpsr.com